Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ)

Valberedningen i Vitrolife, som utsetts i enlighet med årsstämmans beslut den 15 juni 2020, består av:
Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, utsedd av Bure Equity AB    
Niels Jacobsen, utsedd av William Demant Invest A/S                
Wendy Wang, utsedd av Morgan Stanley Investment Management Inc.
Jón Sigurdsson, styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife onsdagen 28 april 2021:

· att ordförande vid stämman skall vara Patrik Tigerschiöld, ordförande i valberedningen.
 
· att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *