Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Ework Group AB (publ), org. nr 556587–8708, (”Ework” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021 klockan 14.00 i Bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 60, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.45.
Rätt att delta i stämman och instruktioner för anmälan 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 20 april 2021, och
· anmäla sitt deltagande hos Bolaget senast torsdagen den 22 april 2021.

Anmälan kan göras skriftligen till

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *