Hamiltonian GCO – Sub-Fund 1 läggs ner den 30 april 2021

Styrelsen för Hamiltonian GCO SICAV-RAIF S.A. har fattat beslut om att per den 30 april 2021 lägga ner fonden Hamiltonian Global Credit Opportunity Fund.

Ann Freudenthal – ny ordförande för Organic Sweden

Under Organic Swedens årsstämma valdes Ann Freudenthal som ny ordförande. Ann kommer närmast från Arla Foods med gedigen erfarenhet av marknadsföring och kommunikation med hållbarhet som röd tråd. På stämman stärktes även styrelsen med den ekologiska lantbrukaren och rådgivaren Per Modig, Fagraslätt, som ny ledamot.

Lägesbild fredag den 16 april med anledning av arbetet med covid-19

Anpassningar inom vård- och omsorg, åtgärder på kommunens gymnasieskolor för säker återgång till närundervisning och Lundasupport bjuder in besöksnäringen att diskutera möjligheter och utmaningar under pandemin. Det är några av de frågor som tagits upp under fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

1,8 miljoner kronor till fria kulturlivet i Helsingborg

Kulturnämnden i Helsingborg fördelar 1,8 miljoner kronor till projekt och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Det är resultatet av årets andra fördelning av projektstöd och av en extra utlysning av kulturstödsmedel till fristående kulturorganisationer med anledning av pandemin.

​Vaccinationerna fortsätter med fler prioriterade grupper

Från och med lördag den 17 april kan personer födda 1956 och tidigare boka tid för vaccination via 1177.se. På måndag öppnar bokningen för personer över 18 år med beslut om assistans enligt LSS eller LASS.

Anders Friberg slutar som regiondirektör

Anders Friberg lämnar sin tjänst som regiondirektör idag den 16 april.

Många Norrlandsfondskunder i toppen på tillväxtligan

Enligt tillväxtligan är fyra av de sex mest snabbväxande företagen i Norrbotten kunder till Norrlandsfonden. Dessa är ARL in Tärendö AB, Sensor Försäkring Norden AB, MRM Mining AB och Norrbehandling AB. Enligt företagsanalytiker Petter Alapää är detta ett mätbart tecken på att Norrlandsfonden gör nytta för företag som vill växa.

Nytt riksträd i Stadshusparken

Ornäsbjörken utnämndes 1985 till Sveriges riksträd. Sveriges kommuner har sedan dess ombetts att plantera ett riksträd på en central plats.
Skövde hade tidigare en ornäsbjörk i Tingshusparken innan den exploaterades. Nu har vi planterat ett nytt riksträd i Stadshusparken som vi inviger genom att även sätta upp en ny skylt vid trädet.

Nexer i partnerskap med Holmen group division Holmen Iggesund

Holmen Iggesund har valt Microsoft Dynamics 365 Sales som CRM-lösning med Nexer som implementationspartner. I projektet lägger Nexer stor vikt på förändringskommunikation för att säkra en förbättrad slutanvändarupplevelse av den nya plattformen.

Visit Värmland satsar på Värmester och Svemester

Visit Värmland satsar på Värmester och Svemester, släpper nytt nummer av magasin Värmland 2021/2022 och börjar med digitala besöksnäringsträffar, Viktigt på riktigt.