Utnyttjande av teckningsoptioner i LOHILO Foods AB (publ)

LOHILO Foods AB (publ) (“LOHILO” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Pepins Group AB (publ) (”Pepins”) påkallat utnyttjande av samtliga sina 400 000 teckningsoptioner av serie 2016/21 i LOHILO till en teckningskurs om 7,50 kronor per aktie.
Genom utnyttjandet kommer Pepins att erhålla 400 000 aktier i LOHILO, innebärande en utspädningseffekt om ca 2,65 procent. Total teckningslikvid uppgår till 3 Mkr.

Genom utgivandet av de nya aktierna kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 18 600 kronor till 632 633,904000 kronor. Nytt antal aktier i Bolaget kommer att uppgå till 15 062 712 stycken.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *