Kommuniké från extra bolagsstämma i Beijer Ref AB (publ) den 3 mars 2021

Extra bolagsstämman i Beijer Ref AB (publ) fattade idag nedan beslut, i enlighet med valberedningens förslag, avseende val av nya styrelseledamöter. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes extra bolagsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.
Val av nya styrelseledamöter

Bernt Ingman, Bill Striebe, Monica Gimre och Gregory Alcorn hade alla ställt sina platser till förfogande och avgick som styrelseledamöter. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, nyval av styrelseledamöterna Kate Swann, Albert

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *