Utfall av nyttjande av Teckningsoption av serie GABA TO3 för teckning av aktier i Gabather AB

SÖDERTÄLJE den 30 mars 2021: Gabather AB (publ) (”Gabather” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North: GABA) offentliggör härmed utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 (”GABA TO3” eller ”Teckningsoptioner”).
Den 26 mars avslutades tiden för nyttjande av GABA TO3 för teckning av aktier i Gabather. Totalt nyttjades 4 641 Teckningsoptioner för teckning av 4 641 aktier, motsvarande en nyttjandegrad av 0,3 procent. Teckningskursen var 10 SEK/aktie och Bolaget tillförs 46 410 SEK.

Antal aktier i Gabather kommer genom nyttjandet av Teckningsoptionerna att öka med 4 641 till totalt 13

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *