Kallelse till årsstämma i Inwido AB

Aktieägarna i Inwido AB (publ), org.nr 556633-3828, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. Kallelsen finns att tillgå på www.inwido.com där även anmälan och avgivande av poströst kan ske. Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns senast fr.o.m. den 15 april 2021 tillgängliga på Inwidos huvudkontor samt på www.inwido.com.
Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Detta innebär att stämman kommer att genomföras

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *