Kategorier
Bilar

Transportstyrelsen stänger av användare till Strada uttagswebb

Transportstyrelsen stänger av användare till Strada uttagswebb
Transportstyrelsen stänger av användare till Strada uttagswebb

Transportstyrelsen drar in behörigheterna för vissa användare av Strada uttagswebb. Myndigheten bedömer att dessa saknar rättslig grund att ta del av personuppgifterna som finns i Strada.

Olycksdatabasen Strada är en del av Nollvisionsarbetet i Sverige och används för att främja trafiksäkerheten. Strada innehåller uppgifter om skador och olyckor i vägtrafiken, och därmed personuppgifter. Vissa personuppgifter är även känsliga.

Det finns i dag cirka 900 användare med direktåtkomst till Strada uttagswebb. Användarna kommer bland andra från kommuner, polis och andra myndigheter samt högskolor och universitet.

Dessutom använder fordonsindustrin, försäkringsbolag, konsulter och branschorganisationer Strada. Det är den kategorin användare som berörs av avstängningen. Det handlar om drygt 200 användare.

–Vi har gjort en översyn av vilka som har rätt till åtkomst i Strada. Resultatet är att vi nu stänger tillgången till ett antal externa användare som vi bedömer inte uppfyller förutsättningarna för att få tillgång till informationen, säger Lena Vidin, chef för sektionen för strategisk analys på Transportstyrelsen.

Översyn av sekretessbestämmelserna är en del i förberedelserna inför införandet av den nya så kallade Strada-lagen. Med Strada-lagen kommer dataskyddssekretessen att skärpas.

Enligt den tolkning som nu gjorts kan myndigheten bara bevilja åtkomst till de som använder uppgifterna för forskning med godkännande från Etikprövnings­myndigheten. Eller till myndigheter och kommuner där behandlingen av uppgifterna är nödvändig med hänsyn till viktigt allmänt intresse.

–Strada är ett verktyg för ökad trafiksäkerhet och de berörda användarna har behov av informationen i databasen. Vi kommer att arbeta vidare för att hitta lösningar för att möta de behoven, samtidigt som vi gör det inom ramen för de regler som omgärdar de personuppgifter som finns i Strada, säger Lena Vidin.

Transportstyrelsen har anmält en personuppgiftincident till Datainspektionen eftersom bedömningen är att användare haft tillgång till personuppgifter utan att uppfylla förutsättningarna.

– Det är givetvis beklagligt att vi behövt fatta detta beslut, men vi kan inte se att varken nuvarande eller aviserad lagstiftning ger utrymme för en annan bedömning, säger Lena Vidin.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *