Stor randomiserad klinisk studie visar signifikant minskning av urinvägsinfektioner

En nyligen publicerad, randomiserad, kontrollerad multicenterstudie i Indien visar att urinkatetetrar med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi minskar risken för kateterrelaterade urinvägsinfektioner (CAUTI) med 69 %, jämfört med användning av standardkateter.
”Vi är väldigt stolta över att kunna presentera så fina resultat från den största randomiserade, kontrollerade studien som hittills gjorts på Bactiguards urinkatetrar. Nära 70 procents reduktion är en effekt som många läkemedel inte kommer i närheten av. Förutom att påvisa en generell minskning av infektionsrisken, bidrar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *