Beslut vid extra bolagsstämma i Medivir den 11 mars 2021

Riktad nyemission av aktier
Den extra bolagsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 11 mars 2021 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att anskaffa cirka 27 828 000 kronor genom en riktad nyemission av högst 3 600 000 nya B-aktier. Rätt att teckna de nya B-aktierna i emissionen tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, LINC AB. Teckningskursen för aktierna ska vara 7,73 kronor per aktie, motsvarande stängningskursen för Medivirs aktie per 5 februari 2021. Syftet med emissionen, och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *