Rättelse i pressmeddelande: ”InCoax genomför fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 41 MSEK”

InCoax Networks AB (publ) (”InCoax” eller ”Bolaget”), meddelar justering av följande datum i pressmeddelandet som offentliggjordes den 11 mars 2021. Sista dag med rätt att delta i företrädesemissionen är den 6 april 2021 (tidigare 1 april 2021).
Preliminär tidplan för företrädesemissionen

31 mars 2021                         Extra bolagstämma
6 april 2021                            Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i företrädesemissionen
7 april 2021                            Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
 8 april 2021

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *