Oren revisionsberättelse avseende 2020-års årsredovisning för Misen Energy AB (publ)

Revisionsberättelsen har publicerats idag på svenska och engelska på bolagets hemsida.

Rapporten i sin helhet återfinnes nedan.

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Misen Energy AB (publ.)

Org nr 556526-3968

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Inga uttalanden görs respektive uttalande
Vi har haft i uppdrag att utföra en revision av årsredovisningen för Misen Energy AB (publ.) för år 2020 och vi har utfört en revision av koncernredovisningen för Misen Energy AB(publ.) för 2020.

Vi avstår från att uttala oss om årsredovisningen. På grund av att det

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *