KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MUNTERS GROUP AB

Aktieägarna i Munters Group AB (org.nr 556819-2321) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av stämman

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *