Kallelse till årsstämma i Readly International AB (publ)

Aktieägarna i Readly International AB (publ), 556912–9553, (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021 kl. 15.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.
Information med anledning av coronaviruset
På grund av coronavirusets utveckling är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta samt möjligheten att delta genom ombud eller video, se nedan. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *