Nowonomics AB (publ) offentliggör memorandum inför nyemission av units i samband med notering på NGM Nordic SME

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG, SINGAPORE, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Nowonomics AB (publ) (”NOWO” eller “Bolaget”) har upprättat ett investeringsmemorandum (”Memorandumet”) avseende förestående nyemission av units

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *