Nowonomics AB (publ) har, av Nordic Growth Market NGM AB, erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA, SYDKOREA, SINGAPORE OCH SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Nowonomics AB (publ) (”NOWO” eller ”Bolaget”) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering av Bolagets aktier

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *