Mekonomen Group emitterar framgångsrikt ett obligationslån om 1,25 miljarder kronor

Emissionen möttes av stort intresse från investerare.

Mekonomen Group har emitterat en senior icke säkerställd obligation om 1,25 miljarder kronor, inom ett rambelopp om 2 miljarder kronor, med förfall 18 mars 2026. Obligationen löper med en ränta om 3m Stibor +250 baspunkter. Emissionen möttes av stort intresse från nordiska investerare och var övertecknad. Emissionslikviden kommer att användas för att återbetala existerande bankskuld samt till generella företagsändamål. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

”Vi är väldigt nöjda över att ha fått ett kvitto på att

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *