Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.
Handelsbanken Capital Markets, i egenskap av Sole Global Coordinator, meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Embellence Group AB:s (publ) (”Embellence Group” eller ”Bolaget”) aktier som handlas på

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *