Kallelse till ordinarie årsstämma i Attana AB

PLATS              Bolagets kontor, Greta Arwidssons väg 21, 114 19 Stockholm

DATUM            2021-05-07

TID                  15.00

KALLADE         Aktieägarna i Attana AB

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.
Val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
b. disposition

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *