Kvittningsemission för betalning av köpeskillingsjustering

Styrelsen i Knowit AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 april 2020 beslutat om en kvittningsemission av 52 445 aktier för betalning av justeringsbelopp efter köpeskillingsjustering om cirka 12,5 MSEK som är hänförlig till det tidigare genomförda förvärvet av den nordiska digitalbyrån Creuna.
Såsom tidigare har kommunicerats har Knowit förvärvat den nordiska digitalbyrån Creuna, ett förvärv som slutfördes den 30 november 2020. Förvärvsavtalet innehöll sedvanliga villkor för köpeskillingsjustering vilken resulterade i att Knowit ska betala ett justeringsbelopp om cirka 12,5

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *