Korrigeringar beträffande utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019/2021 (TO 3 B)

I pressmeddelande publicerat den 18 mars 2021 avseende utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2019/2021 (TO 3 B) utgivna av Taurus Energy Aktiebolag (publ) (”Taurus Energy” eller ”Bolaget”) angavs ett felaktigt antal utnyttjade teckningsoptioner, med anledning av ett administrativt förbiseende. Korrekt antal teckningsoptioner som utnyttjades uppgick till 28 573 223, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 88 procent. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Taurus Energy cirka 6,86 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,34 MSEK. Således har ytterligare 1 273 283

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *