Kommuniké från Pharmacologs extra bolagsstämma den 23 mars 2021

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 23 mars 2021 i Uppsala varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
Införande av personaloptionsprogram 2021/2026

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa personaloptionsprogram 2021/2026 genom en riktad emission av 636 185 teckningsoptioner till Bolaget självt, för att säkerställa Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet och för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med anledning av programmet samt att

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *