Kommuniké från AIK Fotboll AB:s årsstämma den 11 mars 2021

Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes årsstämma i AIK Fotboll AB idag den 11 mars 2021 genom enbart förhandsröstning (s.k poströstning) med stöd av tillfälliga regler. Följande beslut fattades på stämman:
• Stämman fastställde års- och koncernredovisning samt beslutade om att ingen utdelning skulle lämnas, utan till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning.
• Stämman beslutade vidare om att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet.
• Omvaldes till styrelseledamöter, i

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *