Kommuniké från Årsstämma i Beijer Alma AB (publ) den 23 mars 2021

Beijer Alma AB (publ) har hållit årsstämma den 23 mars 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med förhandsröstning (poströstning), utan fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler. Anföranden av styrelseordföranden och den verkställande direktören har publicerats på bolagets webbplats, www.beijeralma.se.
Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut hänvisas till årsstämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

BESLUT VID STÄMMAN

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *