Kallelse till extra bolagsstämma i Bioextrax AB (publ)

Aktieägarna i Bioextrax AB (publ), 556965–1473, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 april 2021 kl. 09.00. Med anledning av den pågående pandemin kommer extra bolagsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Någon extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 28 april 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.
Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *