Viking Supply Ships AB (publ) Årsredovisning 2020

Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med föregående år och uppgick till 286 MSEK (504), resultat efter skatt uppgick till -191 MSEK (52).

KV 1

COVID-19 situationen påverkade kraftigt samtliga rederier. Den dagliga driften försvårades med anledning av de reserestriktioner och karantänsbestämmelser som infördes. Dessutom påverkades marknadsaktiviteterna eftersom ett flertal riggar på grund av rådande situation tillfälligt togs ur drift. Den minskade efterfrågan på olja skapade en stor osäkerhet kring marknadsutsikterna för OSV-industrin, något som ytterligare förstärkes av det

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *