KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL)

PRESSMEDDELANDE 2021-04-07
Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021.

Mot bakgrund av den pågående pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *