Förtydligande av pressmeddelandet ”QPT överför ramavtal med potentiellt ordervärde på ca 80 MSEK till Parans dotterbolag PLT.”

Detta pressmeddelande är ett förtydligande av pressmeddelandet ”QPT överför ramavtal med potentiellt ordervärde på ca 80 MSEK till Parans dotterbolag PLT.” som publicerades den 6 april 2021 gällande ramavtal med Parans dotterbolag (PLT) i Kina.
I pressmeddelandet beskrivs ett ramavtal mellan tre parter där parterna skall sträva efter att PLT skall få förtur vid inköp av de produkter som PLT erbjuder. Vi vill förtydliga att detta ”ramavtal” inte ger PLT några garantier att efterföljande säljordrar kommer ingås. Inte heller utlöses några sanktioner mot parterna om försäljning skulle utebli i

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *