Kallelse till årsstämma i ByggPartner i Dalarna Holding AB

Aktieägarna i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ), 556710–9243, kallas härmed till årsstämma tisdag den 18 maj 2021.
Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman 2021 genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman. Information om de beslut som stämman fattar kommer att offentliggöras den 18 maj 2021, efter att utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.
Deltagande vid stämman
Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *