Indutrades årsstämma 2021

Indutrades årsstämma hölls den 13 april 2021. Med anledning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter därom genomfördes årsstämman endast genom förhandsröstning, så kallad poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler.

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen respektive koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2020 till 1,80 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 15 april 2021 och utbetalning beräknas ske den 20 april 2021.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *