Kallelse till årsstämma i Bulten AB (publ)

Aktieägarna i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, (”Bolaget”), kallas till årsstämma onsdagen den 28 april 2021 genom deltagande via poströstning. Deltagande på årsstämman sker uteslutande genom poströstning.

Information med anledning av coronaviruset (COVID-19)

Med anledning av den pågående samhällsspridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen, i enlighet med 20 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att förbjuda närvaro från aktieägare i egen person eller genom ombud samt utomstående vid

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *