Kallelse till årsstämma i BHG Group

Aktieägarna i BHG Group AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.
Anmälan m.m.

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 27 april 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast tisdagen den 4 maj 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *