Kallelse till årsstämma i Aspire Global Plc

Aktieägarna i Aspire Global Plc (“Bolaget”) kallas härmed till Bolagets årsstämma, vilken äger rum torsdagen den 6 maj 2021, i Bolagets lokaler 135 High Street, Sliema, Malta. Stämman börjar kl. 14.00.
Aktieägare som önskar att delta vid årsstämman ska:

· dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 april 2021 (avstämningsdagen); och
· dels till Bolaget anmäla sitt deltagande på årsstämman senast den 3 maj 2021.

Anmälan

Anmälan om deltagande på årsstämman ska ske skriftligen till Bolaget via e-mail, agm@aspireglobal.com, eller via post till

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *