Kallelse till årsstämma i AcuCort AB

Aktieägarna i AcuCort AB (publ), org. nr 556715-5113, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021 klockan 16.00 på bolagets kontor med adress Kullagatan 8 i Helsingborg eller via videolänk erhållen vid anmälan (e-postadress krävs). Med anledning av den rådande situationen kring COVID-19-pandemin har beslut fattats om att vidta ett antal försiktighetsåtgärder för att minska risken för smittspridning.
Stämman kommer att genomföras i enklare form och kortas ner, men utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter.

· Representanter för styrelse, valberedning samt VD kommer att

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *