Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) organisationsnummer 556052–4984, kallas härmed till årsstämma 28 april 2021. På grund av den rådande Covid 19 pandemin har styrelsen beslutat att den ordinarie bolagsstämman kommer att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av, lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införda i

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *