Hoodin AB genomför riktad emission till garanter i samband med den företrädesemission som övertecknades

Hoodin AB  (publ) (”Hoodin” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission  av units som offentliggjordes den 15 november 2019 (”Företrädesemissionen”). I samband med detta genomförs en riktad emission, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, för de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av aktier (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 8,03 SEK per aktie.
Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen hade garanterna möjlighet att välja att erhålla sin garantiersättning i form av

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *