Game Chest Group beslutar om riktad kvittningsemission och förlängning av lån som ingicks 2019-05-15

Game Chest Group beslutar om riktad kvittningsemission och förlängning av lån som ingicks 2019-05-15

Stockholm 2019-12-20

Styrelsen i Game Chest har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 beslutat om en riktad kvittningsemission om 307 692 aktier till en teckningskurs på 3,25 kr per aktie, innebärande en total emissionslikvid om 999 999 kronor. Tecknare i den riktade emissionen är Qualcon Aktiebolag som ägs av Gerhard Dal. I syfte att säkerställa en teckningskurs som motsvarar marknadsvärdet har styrelsen bestämt genom förhandlingar med tecknaren att de nya aktierna

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *