High Yield Opportunity Fund I AB (publ) – Årsredovisning 2020

High Yield Opportunity Fund I AB (publ) är en AIF-fond i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. 
Vinstandelslånen är noterade på Nordic AIF-segment under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.
Årsredovisningen finns även att tillgå på https://kreditfonden.se/high-yield-opportunity-fund/#finansiellinfo

· Ränteintäkter och liknande resultatposter för perioden uppgick till 0,0 tkr.
· Övriga intäkter 0,0 tkr.
· Administrativa kostnader för perioden uppgick till 0,0 tkr.
· Periodens resultat var 0,0 tkr.
·

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *