Havsfrun Investment AB: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

· Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, minskade med 9,1 % (motsvarande period föregående år ökade 1,9 %)
· Substansvärdet den 31 december 2020 uppgick till 156,0 MSEK, (191,5 MSEK), motsvarande 12,89 kr per aktie (15,82 kr)
· Koncernens resultat uppgick till -17,4 MSEK (4,0 MSEK), motsvarande -1,43 kr per aktie (0,33 kr)
· B-aktiens totalavkastning uppgick till 24,3 % (13,3 %). Den 31 december 2020 var B-aktiens börskurs 20,50 kr (17,70 kr)
· Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2020 lämnas

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *