SpectraCure AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké 2020

Fjärde kvartalet 2020
Siffrorna för 2020 och 2019 avser koncernen.

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 420 (1 243) TSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -4 465 (-3 706) TSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,05 (-0,04) kr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 751 (-3 407) TSEK

Helåret 2020
Siffrorna för 2020 och 2019 avser koncernen.

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 5 133 (3 248) TSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -15 407 (-13 685) TSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,17 (-0,16) kr
·

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *