Guideline Geo AB (publ) avyttrar innehav i intressebolaget Aarhus GeoSoftware

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, meddelar att bolaget avyttrar samtliga aktier i intressebolaget Aarhus GeoSoftware. Avyttring påverkar inte det fortsatta operationella samarbete mellan bolagen som byggts upp de senaste åren.
Aarhus GeoSoftware är ett ledande programvarubolag med kontor i Århus i Danmark. Bolaget är en avknoppning från Aarhus universitet och har ledande programvaruprodukter för tolkning och visualisering inom geofysik. Guideline Geo förvärvade 50% av Aarhus GeoSoftware hösten 2016 och bolaget har sedan dess varit ett intressebolag. Affären kommer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *