FOREX Banks årsredovisning 2020

FOREX Bank AB (publ) har idag den 23 mars kl 17:00 CET publicerat följande information på hemsidan:

· Årsredovisning 2020
· Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 31 december 2020, Pelare III
· Hållbarhetsrapport 2020
Januari-december 2020 (januari-december 2019)

· Räntenettot ökade till 232 (217) mSEK
· Rörelseintäkterna minskade till 681 (1 235) mSEK
· Rörelseresultatet minskade till -231 (96) mSEK
· Kreditförlusterna ökade till -135 (-89) mSEK
· Resultat efter skatt minskade till -115 (96) mSEK
· Räntabilitet på eget kapital minskade till –

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *