Företagsrekonstruktionen i Oboya Horticulture Industries AB upphör efter dagens förhandling om offentligt ackord, syftet med företagsrekonstruktionen anses uppnått.

Alingsås tingsrätt beslutade idag att företagsrekonstruktionen i Oboya Horticulture Industries AB (publ) ska upphöra då sådana åtgärder vidtagits att syftet med företagsrekonstruktionen kan anses uppnått, detta då tingsrätten idag beslutat fastställa av Bolaget föreslaget offentligt ackord.

Ackordsförslaget innebär att samtliga av Bolagets fordringsägare erhåller 5 000 kronor samt 25 % av belopp som överstigande 5 000 kronor, resterande 75 % skrivs således av. Ett fastställt ackord är bindande för alla borgenärer, såväl kända som okända. Vid omröstning i Alingsås tingsrätt röstade

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *