FDA tilldelar avatrombopag särläkemedelsstatus för behandling av cytostatikainducerad trombocytopeni

Dova Pharmaceuticals, Inc., ett helägt dotterbolag till Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) har av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA tilldelats särläkemedelsstatus, Orphan Drug Designation1 (ODD), för avatrombopag vid potentiell behandling av cytostatikainducerad trombocytopeni (CIT). En klinisk fas 3-studie med avatrombopag vid CIT pågår.

CIT är en potentiellt allvarlig komplikation vid behandling med cytostatika som resulterar i låga nivåer av blodplättar vilket kan medföra att cytostatikadosen måste reduceras, senareläggas eller modifieras. För cancerpatienter som

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *