Domstolar brister när det gäller att tillämpa barnkonventionen

När vräkningar ska avgöras i domstol kommer principen om barnets bästa alltid till korta. Hyresvärdens intressen bedöms alltid väga tyngre än barns rätt till boende. Det visar en rapport från Unicef Sverige som har granskat domar från 2020 för att undersöka hur rättsutvecklingen har sett ut på en rad olika områden sedan barnkonventionen blev svensk lag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *