Kallelse till årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ)

Aktieägarna i Bioservo Technologies AB (publ), org. nr 556650-7264 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 19 april 2021 klockan 16.00, Torshamnsgatan 35, Kista.

Med hänsyn till effekter från spridningen av Coronavirus (COVID-19) har Bioservo beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder på Årsstämman:

· Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
· Deltagande av såväl styrelseledamöter som företagsledning kommer att begränsas.
· Stämman kommer att kortas ner i tid, men utan att inskränka på aktieägares rättigheter.

Bioservo vidtar dessa

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *