Consilium AB (publ) offentliggör föreslagen avyttring av sitt största affärsområde Consilium Marine & Safety för 3 000 miljoner SEK på kassa- och skuldfri basis

Consilium AB (publ) (”Consilium” eller ”Bolaget”) offentliggör att Bolaget idag har ingått ett aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) med Nordic Capital, en ledande private equity-investerare, gällande en avyttring av 100 % av aktierna i Consilium Marine & Safety Group AB (”Consilium Marine & Safety”) till Nordic Capital (den ”Föreslagna Transaktionen”) mot ett vederlag om 3 000 miljoner SEK på kassa- och skuldfri basis (enterprise value) (”Rörelsevärdet”). Den Föreslagna Transaktionen möjliggör att betydande värden frigörs för Consiliums aktieägare samt, att Consilium kan fokusera på tillväxt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *