CELLINK AB (publ) offentliggör ett erbjudande av Seniora Icke-Säkerställda Konvertibla Skuldebrev med konvertering till B-aktier och nyemission av B-aktier till förväntat belopp om 2,75 miljarder kr

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN ERBJUDANDENA ELLER FÖRSÄLJNINGARNA AV VÄRDEPAPPRENA SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG

VÄRDEPAPPRENA NÄMNDA HÄRI FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS TILL ICKE-PROFESSIONELLA INVESTERARE INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET, STORBRITANNIEN ELLER NÅGON ANNANSTANS.

CELLINK AB (publ) offentliggör ett erbjudande av Seniora Icke-Säkerställda Konvertibla Skuldebrev med konvertering till B-aktier i CELLINK och

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *