Anmälningsperioden för emission av units i Nowonomics AB (publ) inför planerad notering på NGM Nordic SME inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG, SINGAPORE, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Idag den 11 mars 2021 inleds anmälningsperioden för teckning av units (”Units”) inför den planerade noteringen av aktierna i Nowonomics AB (publ) (

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *