Aktierna som emitterats i Stockmann Oyj Abp:s riktade vederlagsfria emission, sammanslagningen av aktieslagen och en minskning av aktiekapitalet har registrerats hos handelsregistret

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 9.4.2021 kl. 19.45 EET

Med anledning av sammanslagningen av Stockmann Oyj Abp:s (”Bolaget”) aktieslag A och B har handelsregistret 9.4.2021 registrerat sammanlagt 3 053 086 nya aktier som emitterats i en riktad vederlagsfria emission till ägarna av A-aktierna, i enlighet med beslutet som fattades av ordinarie bolagsstämman 7.4.2021. Samtidigt har sammanslagningen av Bolagets aktieslag och därtill hänförliga ändringar i bolagsordningen registrerats hos handelsregistret. Den nya bolagsordningen är bifogad till detta

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *